Actie Kerkbalans 2024

Actie Kerkbalans 2024; Geef vandaag voor de toekomst van De Inham, Het Brandpunt, De Veenkerk

De kerk. Wat betekent het voor u?

Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te bezinnen, en kunt groeien in geloof? Of vooral een moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven de waan van de dag?

In de wijken wordt heel veel werk verzet door vrijwilligers, pastores en andere medewerkers. Dankzij hen kunnen we er zijn voor elkaar, een luisterend oor vinden en meedoen aan tal van activiteiten voor jong en oud. Zonder deze mensen zou het onmogelijk zijn om kerk te zijn.

Het is goed te zien dat we met zijn allen in staat zijn om flexibel als kerk op dit soort uitdagingen te reageren.

In financiële zin zijn we één kerk. Centraal worden de grote uitgaven gedaan zoals de kerkgebouwen, de pastores en andere betaalde medewerkers. Hiervoor is deze Actie Kerkbalans bedoeld.

Wij vragen aan U een flinke bijdrage, uiteraard binnen de grenzen van wat mogelijk is. We realiseren ons dat de uitdagingen groot zijn op financieel gebied maar als het enigszins mogelijk is, graag meer dan vorige jaren, omdat onze kosten toenemen en het aantal gevers ieder jaar tot nu toe iets minder is. Wij durven dat ook te vragen omdat we weten dat als iedereen meedoet onze financiën weer gezond kan worden.

Zaterdag 13 januari gaat de Actie Kerkbalans 2024 van start. Het motto van dit jaar is: Geef vandaag voor uw kerk van morgen. Dankzij de jaarlijkse financiële bijdragen kan uw kerk haar plek blijven innemen in Hoogland en Amersfoort Noord. Met de bijdragen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen en ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Wij hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen. Met uw financiële hulp kunnen wij het kerkenwerk blijven voortzetten. Zo kunnen wij samen van betekenis zijn.

Bouwt u ook mee aan de kerk van de toekomst ?

 

Hieronder ziet u de begroting van 2024, 

hier ziet u onze uitgaven en verwachte inkomsten in 2024.

Begroting 2024

Helaas is het tekort duidelijk zichtbaar, mogen we op u een beroep doen om het tekort te dichten ?