Algemene gift

Actie(s):

Algmene gift aan de Protestantse Gemeente Hoogland / Amersfoort Noord.
Deze gemeente omvat de kerken De Inham, Het Brandpunt en de Veenkerk.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Collectes De Inham

Actie(s):

Collectes in de vieringen van De Inham
Kijk voor meer informatie in de liturgie of nieuwsbrief.
U kunt t/m dinsdag geven. Geeft u na dinsdag, dan telt uw gift mee voor de volgende viering.

iDeal

Gebundelde doelen

Betaalmogelijkheden

 • iDeal
 • Tegoed

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Collectes Veenkerk

Actie(s):

Collectes in de vieringen van de Veenkerk
Kijk voor meer informatie in de liturgie of nieuwsbrief.
U kunt t/m dinsdag geven. Geeft u na dinsdag, dan telt uw gift mee voor de volgende viering.

iDeal

Gebundelde doelen

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Inzameling gaven Het Brandpunt

Actie(s):

Inzameling van uw gaven in de vieringen van Het Brandpunt.
Elke week zijn er andere doelen voor de viering. Kijk voor meer informatie in de liturgie of nieuwsbrief.
U kunt t/m dinsdag geven. Geeft u na dinsdag, dan telt uw gift mee voor de doelen in de volgende viering.

iDeal

Gebundelde doelen

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Solidariteitsfonds 2022

Actie(s):

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat de gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan, Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per lid bij. Wij vragen u om een bedrag van 15 euro waarvan 5 euro wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal
 • Door u zelf over te maken
 • Tegoed
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in mei t/m november
Toezeggingsperiode Ieder jaar in mei t/m november