Instructie digitaal toezeggen

 

Hoe werkt digitaal toezeggen?

Als u zich heeft aangemeld voor digitaal toezeggen, dan ontvangt u op Zaterdag 13 januari een e-mail van Digitale Kerkbalans - PG Hoogland / Amersfoort-Noord (digitaaltoezeggen@pknamersfoortnoord.nl). Met de persoonlijnlijke link in de e-mail komt u bij het digitale toezeggingsformulier.

toezeggen -2024

Invulinstructie

Het toezeggingsformulier bestaat uit twee pagina's. Als u de tweede pagina heeft opgeslagen dan is de toezegging afgerond. U ontvangt dan per e-mail een bevestiging.
Hieronder wordt elk onderdeel van het formulier toegelicht:


Hier ziet u voor welk doel u de toezegging doet en namens wie (u of uw huishouden/gezin).


Als u eerder (digitaal) heeft toegezegd, dan ziet u hier de gegevens van uw vorige toezegging. U kunt ervoor kiezen om de gegevens van vorig jaar over te nemen in dit formulier. U kunt ze daarna nog verder aanpassen.


Een account is niet nodig, u mag hier "Nee" invullen. Indien gewenst kunt u de toezegging koppelen aan uw account die u wellicht voor de digitale collectes of collectebonnen gebruikt.


Hier vult u het bedrag dat u dit jaar wilt toezeggen. Zorg ervoor dat het bedrag ook aangevinkt staat.


Nadat u een bedrag heeft gekozen, kunt u aangegeven in welke (gelijke) termijnen u het bedrag wilt betalen. Als u na half februari uw toezegging invult, dan kan de automatische incasso voor februari niet meer worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de andere maanden.
Mocht u uw betaling al volledig in december vorig jaar, of in januari, hebben gedaan, dan kunt u hier februari aanvinken.


Hier vult u in hoe u wilt betalen. U kan kiezen tussen Automatische incasso en Zelf over maken. Bij een Incasso wordt gevraagd om uw bankrekening in te vullen.
De instructie bij zelf overmaken leest u hieronder.


Hier vult u uw e-mailadres in. Naar dit adres wordt de bevestiging van uw toezegging gemaild.
Als u de toezegging heeft gekoppeld aan uw account, dan wordt de toezegging automatisch naar het e-mailadres van uw account gestuurd.


Als u de eerste pagina volledig heeft ingevuld, dan klikt u op de knop Volgende.

Op de tweede pagina controleert u de gegevens die u heeft ingevuld. Als u nog iets wilt wijzigen dan kunt u met de knop Vorige terug naar de vorige pagina.
Als deze juist zijn, dan vinkt u de bevestiging aan, en klikt u op Opslaan en versturen. Uw toezegging is nu afgerond. U ontvangt een bevestigingsmail.

 

Zelf overmaken

Als u kiest voor zelf over maken, dan ontvangt u in de bevestigingsmail het betalingskenmerk. U kunt het toegezegde bedrag overschrijven naar IBAN NL80RABO0373722834 t.n.v. Protestantse Gem. Hoogland-Amersf.-Noord Kerkelijke bijdrage.

Al in december overgemaakt

Als u de Kerkbalans van dit jaar al in december hebt overgemaakt, dan vragen we u om het toezeggingsformulier ook in te vullen en als termijn te kiezen voor "februari".

De verwerking van de toezeggingen en betalingen wordt zoveel mogelijk automatisch door de computer uitgevoerd. Dat scheelt veel tijd van vrijwilligers. Voor deze automatische verwerking is het nodig dat er een termijn is ingevuld. En daarvoor is de eerst mogelijke termijn "februari". Voor de automatische verwerking maakt het niet uit dat de betaling al in december vorig jaar, of in januari is gedaan. Meestal kan uw betaling ook zonder betalingskenmerk automatisch worden verwerkt. De enkele keer dat dit niet lukt, zoeken we handmatig uit wie de gever is. Hoe dan ook, uw betaling wordt verwerkt.

 

Vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar digitaaltoezeggen@pknamersfoortnoord.nl.